Vaalimainos: Taru Hallikainen kansanedustajaksi

Kansanedustajaksi ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta

FM, työelämävalmentaja, lyhytterapeutti, tietokirjailija, äiti

Oulu

 

 

JOKAISELLA ON OIKEUS TYÖHÖN JA TOIMEENTULOON

Äärimmilleen tehostettu ja tuottavaksi valjastettu työelämä ottaa toisista irti kaiken samalla, kun se jättää toiset kokonaan osattomiksi. Feministinen talouspolitiikka vaatii muutosta – talous ei voi olla itseisarvo kaiken muun kustannuksella vaan sen on oltava väline, jolla tuotetaan hyvinvointia. Ihmisillä ei ole velvollisuus työllistyä ja olla osallisina yhteiskunnassa, vaan se on jokaiselle kuuluva oikeus, jota tulee edistää ja turvata. Työn käsitettä ja määritelmää tulee myös laajentaa. Feministinen puolue kannattaa mahdollisuutta lyhennettyyn työviikkoon. Tämä tasaa heidän kuormaa, joilla on liikaa kannettavaa ja mahdollistaa paremmin heidän mukaanoton, kenet on suljettu nyt ulos osallisuudesta. Se myös helpottaa työn ja perheen yhdistämistä.

IHMISOIKEUDET KUULUVAT KAIKILLE sukupuoleen tai sukupuolettomuuteen, vammaan, etnisyyteen, ihonväriin, ikään, vakaumukseen ja muihin tekijöihin katsomatta elinkaaren kaikissa vaiheissa. Emme voi jatkaa siten, että naisvaltaisten alojen hoitotyön ammattilaiset pakotetaan yrityksen voiton maksimoinnin nimissä tekemään ihmisoikeusloukkauksia päivittäisessä työssään. Tällä tavoin toimivien yritysten johto on saatettava vastuuseen ihmisoikeusrikkomuksista – ihmisten kaltoin kohtelu on sanktioitava.

ILMASTO ON YHTEINEN ASIA. Meidän on kyettävä jättämään seuraaville sukupolville elinkelpoinen planeetta. Ilmatonmuutoksen torjunta vaatii merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Poliittisilla päätöksillä on ohjattava myös kansalaisia ympäristöystävällisiin valintoihin samalla kun tuetaan ympäristöystävällistä liiketoimintaa kuten kierrätystaloutta.

FEMINISTINEN PUOLUE – ÄÄNI IHMISOIKEUKSILLE

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s