Perheet ovat moninaisia ja kuntapäättäjien tulee huomioida se

Vaalikirjoitukseni Kalevassa 13.5.2021

Suomessa joka kolmas perhe on rakenteellisesti muuta kuin millaiseksi perhe perinteisesti mielletään. Sama perhe voi olla monella tapaa moninainen. Puhumalla erilaisista perheistä ja puhumalla hyvää monimuotoisista perheistä, luomme yhteiskuntaa, jossa jokainen lapsi voi olla ylpeä omasta perheestään.

Kunnan tulee huomioida palveluissaan perheiden moninaisuus. Esimerkiksi apilaperheistä ja muista sateenkaariperheistä on kunnan työntekijöillä varsin heikko tietämys. Perhe voi muodostua useammasta kuin yhdestä tai kahdesta vanhemmasta. Hyvä alku kohtaamiselle on, kun on avoin ja olettaa mahdollisimman vähän sekä välttää sukupuolittavaa kieltä.

Yhden vanhemman perheitä Suomessa on 22 % perheistä. Kunnan tulee pyrkiä saamaan tukiperheitä lisää ja madaltaa kynnystä tukiperheen saamiselle. Kunta voi olla lapsiystävällinen järjestämällä lapsiparkkeja omiin tiloihinsa esimerkiksi liikuntapaikkoihin. Vuoropäiväkodit mahdollistavat vuorotyön tekemisen yhden vanhemman perheissä ja niitä tulee olla tarjolla myös pienille koululaisille. Myös pikkukoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot edesauttavat työn ja perheen yhdistämistä.

Oikeus omaan äidinkieleen on huomioitava. Saamen kielen asema on turvattu Suomen lainsäädännössä, mutta siitä huolimatta Oulussa on puutteita saada saamenkielistä varhaiskasvatusta.

Oulun kouluissa sen sijaan on merkittäviä puutteita laadukkaan elämänkatsomustiedon opetuksen ja kirkollisten tapahtumien korvaavan toiminnan järjestämisessä lapsille, jotka eivät ole uskonnon opetuksen piirissä.

Taru Hallikainen

Oulu

kuntavaaliehdokas, Feministinen puolue

projektivastaava, FM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s