NATO-kantani

Sisältövaroitus väkivallasta.

Feminismi ja militarismi eivät mahdu samaan lauseeseen. Asevarustelu ei ole tie pysyvään rauhaan. Aseet eivät yhdistä, ne erottavat. Aseet eivät edusta ihmisyyttä tai ihmisoikeuksia. Aseet ovat niiden vastakohta ja aseet ovat rauhan vastakohta. Sota ja asevarustelu ovat toksisen patriarkaalisuuden väkivaltaisin ja raain muoto. Ne tuhoavat kaiken ympäristössään ja kylvävät kauhua. Sota on politiikkaa. Rauha on politiikkaa. 

Venäjä aloitti 24.2.2022 täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa, jota ei saa kutsua Venäjällä sodaksi. Hyökkäyksen aloituksen jälkeen Venäjä on heikentänyt myös omien kansalaistensa oikeuksia, sananvapautta ja demokratiaa. Sotaa vastustavat joutuvat toimimaan maan alla, myös Venäjän feministit. Venäjä ei ole arastellut lähettää Ukrainan sotaan oman maansa vähemmistöihin kuuluvia kansalaisia, josta on herännyt kysymys, tekeekö Venäjä tietoista valikointia omassa väestössään. Tehdäänkö Venäjällä etnistä puhdistusta Ukrainan sodan yhteydessä? 

Venäläiset sotilaat raiskaavat Ukrainassa naisia ja lapsia osana sodankäyntiä. Raiskausten jälkeen heitä on teloitettu ampumalla päähän. Toiminta ei sisällä raakuudessaan edes ihmisyyden rippeitä. Venäjän barbaarisuus jää historian kirjoihin. 

Venäjä ei ole salaillut ajatusmaailmaa, jonka mukaan alueet, jotka ovat joskus kuuluneet Venäjälle, kuuluvat aina Venäjälle. Silti Venäjä on osoittanut arvaamattomuutensa, vaikka se ei ole edes peitellyt pyrkimyksiään. 

Suomen ja Venäjän välinen raja on 1340 km pitkä. Se on pitkä ja syvä. Siinä kulkee ihmisoikeuksien, demokratian, sananvapauden sekä ilmaston- ja ympäristönsuojelun rajat. 

NATO on turvallisuuspoliittinen Pohjois-Atlantin puolustusliitto kahdella mantereella. Siihen kuuluu 30 jäsenvaltiota. NATO on myös tehnyt toimia ihmisyyttä vastaan, se ei ole ihmisoikeusjärjestö vaan militaristinen sotilasliittouma. NATO ei ole arvoyhteisö, vaikkakin sen jäsenvaltiot edustavat pääosin länsimaista demokratiaa ja ihmisoikeuksia. EU:n jäsenmaista valtaosa kuuluu NATOon. 

Tässä muuttuneessa maailmantilanteessa ei ole olemassa ihmisoikeuksien ja demokratian näkökulmasta lainkaan hyviä vaihtoehtoja. 

Näistä olemassa olevista vaihtoehdoista valitsen NATOn kannattamisen. Jatkossa turvallisuuspolitiikassa joka tapauksessa keskustellaan Suomessa siitä, millainen tulevaisuuden NATO on ja kuinka siellä huomioidaan ilmasto ja ihmisoikeudet. 

Feministinen puolue on omassa kannanotossaan vastustanut NATOa. 

Taru Halllikainen

Feministisen puolueen varapuheenjohtaja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s