Kehorauhaa Kaupunkiin!

Kehorauhalla viitataan ihmisten kehojen moninaisuuteen ja kehojen moninaisuuden olemassaolon sallimiseen. Kehorauha on ihmisoikeus-, yhdenvertaisuus-, mielenterveys- ja turvallisuuskysymys.

On yleistä lasten sekä aikuisten keskuudessa arvostella ja kiusata sanallisesti ja jopa fyysistä koskemattomuutta loukaten toisen kehoa tai fyysistä olemusta – nenää, takapuolta, rintoja, painoa, hampaita, sukuelimiä, ihonväriä, jalkoja. Sukupuolesta, iästä, etnisyydestä, vammasta tai mistään riippumatta jokaiselle on sallittava kehorauha ja itsemääräämisoikeus omaan kehoon.

Miten kaupunki voi edistää kehorauhaa?

Viestimällä päiväkodeissa, kouluissa, uimahalleissa, liikuntapaikoissa ym., että kaikelle ulkonäön arvostelulle ja häiritsevälle koskettamiselle on nollatoleranssi ja että jokaisella on itsemääräämisoikeus omaan kehoon. Mahdollistamalla sanallisen ja fyysisen häirinnän kokemuksista kertomisen matalalla kynnyksellä. Tarkistamalla millaisia kanavia asioiden ilmi tuomiseen lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on olemassa ja voiko niitä parantaa nykyisestään? Koskelan koulusurmasta on opittava ainakin se, että kaikenlaisen kiusaamisen hiljaisen hyväksymisen on päätyttävä.

Kaupunki voi edistää kehorauhaa järjestämällä moninaisuuden kohtaamiseen liittyvää koulutusta työntekijöilleen.

Kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta voidaan lisätä kaikissa julkisissa tiloissa – kouluissa, kirjastoissa, museoissa, gallerioissa, virastoissa, liikuntapaikoissa, uimahalleissa, järjestämällä sukupuolineutraaleja wc-, pukeutumis- ja peseytymistiloja.

Uimahalleissa kehorauhan huomioivat sukupuolineutraalit pukeutumis- ja peseytymistilat palvelevat sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta sekä asiakkaiden, jotka tarvitsevat avustajaa ja joiden avustaja on eri sukupuolta kuin avustettava itse. Sukupuolineutraalit pukeutumis- ja peseytymistilat helpottavat myös yksin lapsen kanssa asioivia vanhempia silloin, kun lapsi on eri sukupuolta eikä enää ikänsä puolesta soljahda saumattomasti vanhemman kanssa samalle puolelle, mutta ei vielä aivan pärjää yksinkään. Lukolliset ja suihkulliset pukukopit sujuvoittavat ja tekevät turvallisemmaksi myös useamman pienen lapsen (esim. kaksosten) kanssa asioivien vanhempien uimahallissa asioimisen. Näiden lisäksi kehorauhan huomioivat tilat palvelevat ketä tahansa, oman kehonsa kanssa kipuilevaa ja voi samalla madaltaa kynnystä käyttää uimahalleja ja liikuntasaleja.

6 thoughts on “Kehorauhaa Kaupunkiin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s